İSAM Blog
Mahir ve Müdebbir Başkan Mehmet Âkif Aydın

Mahir ve Müdebbir Başkan Mehmet Âkif Aydın

Mehmet Âkif Aydın, Tokat’ın Niksar ilçesinde başlayan ilim yolculuğuna İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam eder. İslamî ilimler alanındaki birikimini geliştirmek için enstitü talebesiyken hadis, tefsir ve fıkıh...

İstinsahtan Neşre Kitabın Bitmeyen Çilesi

İstinsahtan Neşre Kitabın Bitmeyen Çilesi

Kitap telif, tercüme, istinsah ve neşir faaliyetlerinin önü alınamayan en büyük sorunu hiç şüphesiz bu süreçlerde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerdir. İmam Şâfiî’nin kendi kitabı er-Risâle’yi otuz küsur kere okutup her seferinde tashih ettiği ve en sonunda “Allah,...

Tükenmez Kalem

Tükenmez Kalem

Sene 2003 olsa gerek. On üç yaşlarındayım. Bugün fotokopi servisi olan yerde o vakitler çay ocağı var. Tenekeden bir sebil, birkaç okur, fısıltılar. Sehpada sarı jelatin paketinden çıkmış tuzlu bisküviler var ve bugünün aksine bir anda bitmiyorlar; bayatlıyor,...

En Derin Saygılarımla…

En Derin Saygılarımla…

Kütüphanelerde, dostlarımızın kitaplıklarında ya da sahaflarda gezinirken bazan kitapların iç kapaklarına yazılmış birtakım notlarla karşılaşırız. Bu notlar, eğer önemli bir ismi yahut değerli bir bilgiyi ihtiva ediyorsa, içimizde derin bir heyecan ve merak uyandırır....

“Çığır Açmak” Üzerine İz Bırakan Anılar

“Çığır Açmak” Üzerine İz Bırakan Anılar

Geçen yüzyılın doksanlı yıllarının başlarıydı. “Dünya Yayıncılık” için Salih Uçan ile birlikte, Seyyid Kutub’un İslam dünyasında çığır açan Fî Zılâl’il-Kur’ân adlı tefsirini tercüme ediyorduk. Haftada bir, bazan yayınevinde bazan da Salih abinin evinde yaptığımız...

Rumeli Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa ve Evrakına Dair

Rumeli Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa ve Evrakına Dair

Hüseyin Hilmi Paşa'nın Aydın, Suriye vilayetlerinde görevli iken aldığı nişan Üç katlı İsam Kütüphanesi’nin kapısından içeri girdiğinizde sizi pencerelerle aydınlanan galeri boşluklu büyük bir iç avlu karşılar. Akabinde sağlı sollu sıralanmış rafların yanında çalışma...

Bir Balkan Gezgini ve Tarihçisi: Machiel Kiel’in İzinde

Bir Balkan Gezgini ve Tarihçisi: Machiel Kiel’in İzinde

Machiel Kiel köyün imamıyla birlikte Pljevlje (Taşlıca), Karadağ, 1967*  “Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.” Hikâyeciliğin bu sihirli sözünü Tolstoy’un söylediğine dair herhangi bir kanıt...

Tahkik Nedir? Ne İşe Yarar?

Tahkik Nedir? Ne İşe Yarar?

İslam medeniyetinde üretilen ilmî ve fikrî eserlerin, yakın ve uzak nesillere aktarımı esnasında metinler üzerinde meydana gelen eksiklik ve yanlışların düzeltilip giderilmesini sağlayan ve okuyuculara otantik, güvenilir metinler sunulmasını temin eden faaliyetin adı...

Japonya’da Dinî Çalışmalar ve İslam

Japonya’da Dinî Çalışmalar ve İslam

Japonya’da Dinî Çalışmalar ve İslamYaklaşık bir asır evvel,Tokyo sokaklarında dolaşan bir yabancı Shibuya caddesine gelince gözlerini müslümanlara ait bir ibadethanenin tabelasına çevirir ve binayı uzun uzun seyre dalar. İçeriden yankılanan ezanın sesi, cemaatin...

Kendi Arşivi ile Filozof Rıza Tevfik

Kendi Arşivi ile Filozof Rıza Tevfik

Evrakın KondisyonuİSAM Kütüphanesi Arşivi’nde XIX. yüzyıldan XXI. yüzyıla uzanan bir döneme ait bazı önemli şahsiyetlerin özel evrak koleksiyonları mevcuttur. Bu özel (şahıslara ait) evraklar resmî tarih belgelerine alternatif olarak tamamlayıcı tarihî belge niteliği...

Kutsal Yolculuğun Hikâyesi: Hac Ansiklopedisi

Kutsal Yolculuğun Hikâyesi: Hac Ansiklopedisi

İSAM yönetimi yeni çalışma döneminde hazırlamayı kararlaştırdığı Tematik Ansiklopediler serisi içinde bir de Hac Ansiklopedisi neşretmeyi planlamıştır. Konuyu İslam Tarihi, Türk Tarihi, Fıkıh ve Sanat Tarihi gibi farklı açılardan incelemek üzere bu sahaların...

Tıbbî Uygulamaların Ahlakî ve Dinî Boyutu

Tıbbî Uygulamaların Ahlakî ve Dinî Boyutu

Bilindiği gibi teknolojik gelişmeler hayatımızı çok hızlı bir biçimde değiştirmektedir. Bu hızlı değişim sadece günlük hayatta kullandığımız imkânları geliştirmekle sınırlı kalmayıp, değer yargılarımız ve yaşam biçimimizi de derinden etkilemektedir. Özellikle tıbbî...