Hasıla
Mahir ve Müdebbir Başkan Mehmet Âkif Aydın

Mahir ve Müdebbir Başkan Mehmet Âkif Aydın

Mehmet Âkif Aydın, Tokat’ın Niksar ilçesinde başlayan ilim yolculuğuna İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam eder. İslamî ilimler alanındaki birikimini geliştirmek için enstitü talebesiyken hadis, tefsir ve fıkıh...

Rumeli Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa ve Evrakına Dair

Rumeli Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa ve Evrakına Dair

Hüseyin Hilmi Paşa'nın Aydın, Suriye vilayetlerinde görevli iken aldığı nişan Üç katlı İsam Kütüphanesi’nin kapısından içeri girdiğinizde sizi pencerelerle aydınlanan galeri boşluklu büyük bir iç avlu karşılar. Akabinde sağlı sollu sıralanmış rafların yanında çalışma...

Çağdaş İslam Devletleri ve Toplumları Ansiklopedisi

Çağdaş İslam Devletleri ve Toplumları Ansiklopedisi

“Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan müslüman azınlıklar hakkında herhangi bir bilgi kaynağımız var mı?” ya da “O ülkelerde var olan İslam’ın bugünkü durumuna dair sıhhatli bilgiye nasıl ulaşabilirim?” gibi sorular pek çoğumuzun gündemine gelmiştir. Buna benzer...

Şer‘iyye/Kadı Sicilleri Arşivi

Şer‘iyye/Kadı Sicilleri Arşivi

Kadı, Osmanlı yönetim zincirinin en önemli halkalarından birini temsil etmekteydi. Halkın bütün meselelerinde ve özellikle taşra halkının merkez ile olan ilişkilerinde tek yetkili merci kadılık kurumu idi. Evlenme, boşanma, alım, satım, alacak, borç, ölüm, miras...

Tahkik Nedir? Ne İşe Yarar?

Tahkik Nedir? Ne İşe Yarar?

İslam medeniyetinde üretilen ilmî ve fikrî eserlerin, yakın ve uzak nesillere aktarımı esnasında metinler üzerinde meydana gelen eksiklik ve yanlışların düzeltilip giderilmesini sağlayan ve okuyuculara otantik, güvenilir metinler sunulmasını temin eden faaliyetin adı...

İSAM Veri Çalışmaları

İSAM Veri Çalışmaları

İslam Araştırmaları Merkezi çatısı altında yüzlerce araştırmacının katkılarıyla hazırlanan TDV İslâm Ansiklopedisi, 2014 yılında basılı formundan direkt bir aktarımla internet ortamına taşındı. 2018 yılına gelindiğinde ise tasarım ve işlevsellik açısından sisteme...